Platforma za tramvaj u Geteborgu

Za nas nema ništa lepše od zadovoljnog kupca koji nam godinama ukazuje poverenje!

Zahvaljujući ovom pristupu i angažmanu, dobili smo od kompanije Bombardier Transportation zadatak da konstruišemo, proizvedemo i montiramo još jednu radnu platformu, ovog puta za tramvaj u Geteborgu. Radna platforma je 14m dužine, širine do 5,4m i visine 3,3m. Opremljena je specijalnim mehanizmom kojim može da se podešava po širini do maks. 600 mm u oba pravca.