Konstruisanje

KonstruisanjeKinetica Engineering izrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju prema Vašim zahtevima.

Nudimo Vam pouzdanu i kompetentnu izradu konstrukcija, radioničkih crteža, sklopnih crteža, 3D crteža, konstrukcija i kompletne tehničko-tehnološke dokumentacije u vodećim CAD programima kao što su Catia V5, Creo, Inventor i Auto Cad.